Đăng lúc: 23-10-2014 03:01:19 PM

Ổi là cây ăn quả không kén đất, thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau. Nhưng muốn đạt năng suất cao, phẩm chất quả tốt, cần phải bón phân cho ổi...

Đăng lúc: 23-10-2014 03:01:12 PM

Rau là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, chất dinh dưỡng phong phú, năng suất cao. Thời vụ thường ngắn, vụ nọ liên tiếp vụ kia, một năm có thể gieo trồng làm nhiều vụ. Đa số cây rau có bộ rễ ăn nông, do vậy khả năng hút chất dinh dưỡng của nó c

Đăng lúc: 23-10-2014 03:00:56 PM

Là người con của Đồng Nai sang Bình Phước lập nghiệp, bước đầu gặp không ít khó khăn “lấy ngắn nuôi dài, ” bạn Đỗ Trường Sơn nay đã trở thành nông hộ trồng tiêu khá vững vàng ở huyện Bù Đăng. Bạn chia sẻ những ngà

Đăng lúc: 23-10-2014 02:56:46 PM

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu nhiều hơn về những tác động của cà phê ở khía cạnh sức khoẻ. Và dưới đây là những lý do chúng ta nên uống cà phê mỗi ngày...